INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym oraz projektem pod nazwą: Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Pobierz dokument

Typ dokumentu PDF
Udostępnił Kamil Kamola 2017-12-12 13:15:59
Dziennik modyfikacji
Autor: Kamil Kamola2017-12-07 10:55:24
Udostępnił: Kamil Kamola2017-12-07 10:55:24
Ostatnio zmodyfikował: Kamil Kamola2017-12-12 13:15:44